Samling: Malakitt | Transformasjon

Malakitt kalles "The Transformer" og er en forandringsstein som brukes når du går gjennom transformasjon og forandring i livet. 

Dens grønne fargen og det magiske mønsteret speiler også naturen og dette er en perfekt sted å ha hjemme om du for eksempel bor i byen og savner naturen. 

Transformasjon Kyrstall