Samling: The Five Minute Journal

“The five minute journal” er ditt hemmelige våpen for å fokusere på de positive sidene ved livet ditt, og til å bli mer oppmerksom. Den er en enkel, men allikevel sterkt formatbasert på positiv psykologi som hjelper deg til å starte hver dag med inspirasjon, takknemlighet og å fokusere på å gjøre dagen så bra som mulig.

Få sjansen til mer lykke, sterkere vennskap og mer optimisme hver dag!