Loving Kindness Meditasjon

Loving Kindness Meditasjon


3 minutter å lese

Listen to article
Audio is generated by DropInBlog's AI and may have slight pronunciation nuances. Learn more

Meditasjon kan komme i mange  former. En av formene er Metta meditasjon, også kalt "Loving Kindness" Meditasjon. Dette er en tibetansk-inspirert form for meditasjon som fremmer økt livsglede og optimisme. 

I denne meditasjonen åpner vi hjertene våre og ønsker det beste for alle levende vesener. Du ledes gjennom flere stadier som forankrer deg selv i din opplevelse i kropp, tanker, følelser og den situasjonen du er i akkurat nå. 

meditasjon

Det er forskjellige måter å praktisere denne formen for meditasjon, hver basert på ulike buddhistiske tradisjoner, men hver variant bruker samme grunnkjerne under meditasjonen. Under meditasjonen generer du snille intensjoner mot visse mål, inkludert deg selv og andre.

 Vi  har valgt en form som vi mener fungerer godt og den er delt opp i fire deler:

 1. Kjærlig vennlighet og harmoni for en god venn.
 2. Kjærlig, vennlighet og harmoni for en fremmed/ nøytral person.
 3. Kjærlig, vennlighet og harmoni for en du har vanskeligheter med for tiden, kanskje familie, venn, kollega, partner eller en annen.
 4. Kjærlighet, vennlighet og harmoni for deg selv.

loving kindness

Gode grunner til å praktisere "Loving Kindness Meditation"

Vi tenker ikke nødvendigvis at meditasjon kan hjelpe oss med fysisk og mentale plager, men forskning viser at dette faktisk er tilfellet. Virkningen av denne meditasjonen er umiddelbar, selv i små doser og over tid har den langt virkende effekt.

Vi vet at hjernen formes av vår aktivitet, derfor vil en regelmessig praksis av Loving Kindness Meditation styrke og utvikle den delen av hjernen som regulerer empati og emosjonell intelligens.

Denne meditasjonsformen gjør deg også mer motstandsdyktig mot stress og til å håndtere utfordrende situasjoner på en bedre måte.

Hvor mange av oss er ikke slaver av selvkritikk og lav selvfølelse?

Forskning viser at Loving Kindness Meditation kan ha enormt positiv effekt på ditt følelsesliv.

Her har vi plukket ut de 10 viktigste grunnene til at Loving Kindness Meditation er noe du bør la deg inspireres av.

 1. Øker positive følelser og følelser av sosial tilhørighet.
 2. Har umiddelbar avspenningseffekt.
 3. Bremser den biologiske aldringen.
 4. Styrker vibrasjonen i vagus-nerven som igjen styrker det parasympatiske nervesystemet.
 5. Reduserer negative følelser, lindrer migrene og kroniske smerter og kan også positiv effekt på PTSD-lidelser og symptomer.
 6. Styrker evnen til empati og emosjonelle prosesser i hjernen.
 7. Øker forekomsten av hjernens «grå masse» som er den delen av hjernen som regulerer forekomst av nervecellene som igjen kontrollerer muskler, sanseinntrykk som hørsel, syn, hukommelse, språk, evne til å ta beslutninger og selvkontroll.
 8. Gjør deg mer hjelpsom, gir økt medfølelse og empati.
 9. Styrker din evne til å skape gode sosiale relasjoner.
 10. Reduserer lav selvfølelse, selvkritikk og tendenser til depresjon

 Du finner denne og flere meditasjonen i HER

Loving Kindness Meditation

Loving Kindness Meditation

49,00 kr

Dette er et digitalt produkt. Du vil få tilsendt en lydfil på epost.   En 8 minutters nydelig meditasjon med yogalærer Johanna Fredriksson  Loving Kindness Meditasjon (LKM) er en populær "self care" teknikk som kan brukes til å øke trivsel og redusere… les mer

Les mer

« Tilbake til bloggen